HANDELSBETINGELSER

 

1. GENERELT

1.1. Studieshirts.dk ejes og drives af Interact v/Kaj Christiansen (CVR 20145404)

2. ACCEPT

2.1. Ved benyttelse af Studieshirts.dk accepterer brugeren handelsbetingelserne gældende ved anvendelsen af Studieshirts.dk.

3. BESTILLING

3.1. Bestilling af studietrøjer fra Studietrøje.dk foretages ved at udfylde en online formular (word eller excel dokument)

3.2. Advisering vil blive tilsendt til brugerens e-mail adresse, når brugeren har betalt for bestillingen. Indsigelser vedrørende bestillinger skal forekomme hurtigst muligt, efter adviseringen er modtaget.

4. PRØVEPAKKER

4.1. Ved bestilling af prøvetøj fra Studieshirts.dk hæfter brugeren personligt for alle trøjerne.

4.2. Brugeren har 14 dage fra bestillingstidspunktet til at returnere prøvetrøjerne. Hvis prøvetrøjerne ikke er returneret inden for 14 dage, kan Studieshirts.dk opkræve betaling for prøvetrøjernes samlede udsalgspris.

4.3. Prøvetrøjerne skal returneres i samme stand som de er modtaget.

4.4. Studieshirts.dk sender max. 1 prøvepakke per klasse medmindre andet er aftalt.

4.5. Ved forespørgsel på en prøvepakke fra Studieshirts.dk, accepterer brugeren at ville videregive prøvepakken til elever på samme skole, såfremt Studieshirts.dk anmoder om dette.

4.6. Studieshirts.dk forbeholder sig retten til at afvise en forespørgsel på prøvetøj.

5. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

5.1 Ved bestilling fra Studieshirts.dk (iht. punkt 3.1.) indestår brugeren, at have alle nødvendige rettigheder til det materiale, der bruges til bestilling, at alle informationer i bestillingen er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser

5.2. Brugeren accepterer, at Studieshirts.dk har ret til at bruge alt, hvad brugeren sender ved bestilling, til ethvert formål.

5.3. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til Studieshirts.dk via e-mail eller på anden måde vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

6. LEVERING OG FORSENDELSE

6.1 Studietrøjerne leveres inden for 10 arbejdsdage efter brugeren har godkendt det digitaliserede trykmotiv og betalt. Leveringstider og leveringsfrister er kun bindende, hvis de udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet som sådan af Studieshirts.dk

6.2 Der tages forbehold for, at udsolgte varer kan påvirke leveringstiden. Brugeren vil blive underrettet i tilfælde af udsolgte varer.

6.3 Studietrøjerne leveres inden for Danmarks grænser.

6.4 Ved levering til privatadresser vil studietrøjerne blive leveret til nærmeste pakkeshop.

7. PRISER

7.1. Alle priser angivet på Studieshirts.dk er i Danske Kroner (DKK).

7.2. Priser på Studieshirts.dk er gældende ved bestilling af minimum 5 produkter og er inklusive moms, porto & trykpriser, medmindre andet er angivet.

8. BETALING

8.1. Betaling af studietrøjer og andet sker via bankoverførsel

8.2 Aftalen anses for indgået mellem parterne, når brugeren har overført købsbeløbet (iht. punkt 7.1.). Produktionen af de bestilte studietrøjer vil blive igangsat umiddelbart derefter.

9. FORTRYDELSESRET

9.1. Brugeren kan ikke tilbagelevere forarbejdede varer erhvervet fra Studieshirts.dk, og derfor frafalder fortrydelsesretten for alle ordrer vedrørende specialfremstillede varer.

10. REKLAMATIONSRET

10.1. Såfremt der foreligger en mangel på studietrøjerne, er brugeren inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, berettiget til at forlange kompensation, at hæve aftalen eller at reducere købsprisen. Berettigelsen af brugeren til at påberåbe sig en mangel forekommer jf. Købeloven, §§ 81 og 83.

10.2. Returvarer skal sendes til: Studieshirts.dk – Spurvevej 3 – 9575 Terndrup

10.3. I tilfælde af returneringer på grund af mangler, givet at disse mangler er påkrævet af garanti-mæssige forpligtelser, betaler studieshirts.dk også fragtomkostningerne.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Studieshirts.dk er ikke ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte og følgeskader i forbindelse med en brugers anvendelse af Studieshirts.dk eller studietrøjer bestilt fra Studieshirts.dk.

11.2. Studieshirts.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af pakkedistributør ved leverancer af studietrøjer.

12. BRUGERENS FORPLIGTELSER

12.1. Brugeren er forpligtet til at anvende og bestille studietrøjer via Studieshirts.dk i overensstemmelse med nærværende handelsbetingelser og øvrige retningslinjer defineret på Studieshirts.dk, samt den til enhver tid gældende lovgivning.

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

13.1. Samtlige rettigheder, herunder ophavsret og ejendomsret, til Studieshirts.dk, dets enkelte komponenter, herunder navne, logoer, programmering, software, databaser, kataloger, design, grafik, billeder og tekster, der er tilgængelige på Studieshirts.dk, tilhører Studieshirts.dk og/eller tredjepartsleverandører.

13.2. Såfremt intet andet eksplicit er anført, må udnyttelse af rettighedsbeskyttet materiale på Studieshirts.dk kun ske efter samtykke fra studieshirts og tredjepartsleverandøren, medmindre udnyttelsen er tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Studieshirts.dk er ikke ansvarlige for overholdelse af forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser eller i øvrigt, hvis overholdelse ikke er mulig på grund af force majeure, dvs. forhold, som ligger uden for Studieshirts kontrol, og som Studieshirts.dk ikke ved forretningsbetingelsernes tiltrædelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

15. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

15.1. En elektronisk postmeddelelse eller indtastning på Studieshirts.dk opfylder nærværende forretningsvilkårs krav om skriftlighed. Studieshirts.dk kan sende bindende meddelelser til brugeren til en af brugeren oplyst e-mailadresse.

16. PERSONOPLYSNINGER

16.1 Studieshirts.dk akkumulerer en række personoplysninger om brugeren i forbindelse med bestilling af studietrøjer. Disse personoplysninger indbefatter brugerens angivne navn, e-mail adresse, telefonnummer, undervisningsinstitution samt specifikationer vedrørende ordren.

16.2 Studieshirts.dk vil aldrig sælge, udleje eller på anden måde formidle brugerens angivne personoplysninger og disse oplysninger vil ikke gøres tilgængelige for nogen tredjepart uden brugerens tilladelse med undtagelse af punkt 4.5.

16.3 Brugeren medgiver samtykke og accepterer disse forhold i forbindelse med anvendelse af Studieshirts.dk. Brugeren kan anmode om fjernelse af indsamlede personoplysninger ved at kontakte kundeservice på telefon 6021 6297.

17. ÆNDRINGER

17.1. Studieshirts.dk kan til enhver tid ændre de gældende forretningsvilkår. Hvis en bruger fortsætter med at benytte Studieshirts.dk efter ændring af handelsbetingelserne på denne side, godkender brugeren dermed disse ændringerne.

18. FORBEHOLD

18.1 Studieshirts.dk tager forbehold for trykfejl, tastefejl, prisændringer og udsolgte varer.

19. OVERDRAGELSE

19.1 Studieshirts.dk kan til enhver tid, helt eller delvist, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge indgåede aftaler til tredjemand.

20. LOVVALG OG VÆRNETING

20.1 Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lov. Eventuel uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved de almindelige danske domstole.

Generelle oplysninger

Studieshirts.dk
Spurvevej 3
9575 Terndrup

info@studieshirts.dk

Telefon (+45) 6021 6297

Interact v/Kaj Christiansen

CVR/SE nr. 20145404